به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان

نویسنده: مریم محمدی

یکی از شاخص های مهم برای شناخت هر جامعه ای موضوع شکاف جنسیتی است که به عنوان یک شاخص مهم برای تعیین سطح کیفیت زندگی بشر در دنیای مدرن است. از همین رو بنیاد بین المللی پژوهش های زنان هر ساله در طی کنفرانسی کشورهای مختلف را به لحاظ نابرابری جنسیتی مقایسه میکند و امسال در  بیست وهفتمین کنفرانس سالانه این بنیاد که از پنجم تا هفتم اوت در دانشگاه مریلند برگزار شد طبق آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در طول نزدیک به 10 سال گذشته ،رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از میان 145 کشور از رتبه 115 به 141 نزول کرده است .اقتصاد ،سیاست،آموزش و بهداشت مهم ترین حوزه های مورد سنجش در تعیین میزان شکاف جنسیتی
 در جوامع است. حتی در میان کشورهای همسایه همچون آذربایجان ،کویت ،امارات ،ترکیه و عربستان و عمان در مقام پایین تری قرارگفته است و حتی کشوری مانند چاد از نظر اقتصاد و سیاست در رتبه بالاتری از ایران قرار دارد.
 نمود عینی این مقایسه بین المللی  در جامعه ما کاملا آشکار است تنها با نگاه کردن به آمارزنان سرپرست خانوار که ازهیچ پشتیبانی مالی برخوردار نیستند و 80  درصد این زنان بیکار هستند وبر طبق آمار اعلام شده فقر زنان در سالهای اخیر 5/1 برابر مردان شده است. میتوان لمس کرد که چه فاجعه ای را میتواند در پی داشته باشد. چرا که بیکاری زنان به معنی تن فروشی بیشتر اعتیاد بیشتر کودکان کار بیشتر و هزاران معضل اجتماعی دیگراست که مانند توپ برفی
 در سراشیبی معضلات بزرگتر خواهد شد

از طرفی مواجه هستیم با 65 درصد زنان تحصیل کرده ای که بیکار هستند و سه ملیون و  476 هزار زن در ایران که به دانشگاه رفته و تحصیلات دارند خانه نشین شده اند.اما با این همه  شاهد  رشد زنان تحصیل کرده در سالهای اخیر بوده ایم.آمارهای 3 دهه اخیر ایران از رشد چشمگیر زنان در جامعه دانشجویی کشورخبر می دهد به طوریکه سهم 31 درصدی زنان در سال 56 در مقایسه با سهم 69 درصدی مردان دراین سال به یکباره در سال 86 از مردان پیشی گرفته و سهم مردان را به 36.7درصد کاهش داده است. . درکنکور 94 نیز همچنان شاهد قبولی 57 درصدی دختران بوده ایم. وشاهد آن هستیم که زنان با  تمام تلاشی که برای داشتن سهم بالاتر در زمینه اشتغال واستاندارد های زندگی دارند همچنان بیکاری زنان 2 برابر مردان است.
همانطور که از آمارها روشن است وجود تناقض پررنگی بین خواست زنان و وضیت جاری در کشورکاملا ملموس است چرا که چهارچوب حقوقی و قانونی موجود هر روز بیش از پیش زنان را به سمت خانه نشینی و ساختارهای سنتی و عقب مانده رهنمون میکند در حالیکه خواست زنان داشتن یک زندگی مدرن و استاندارد میباشد از همین رو شاهد رشد قابل ملاحظه مهارتها و تخصص های زنان به صورت تحصیلات دانشگاهی از یک طرف و از طرف دیگر شاهد نزول قابل ملاحظه شاخص  بین المللی  شکاف جنسیتی هستیم . در ساختار های حاکم هر چه زنان برای حذف نگاه جنسیتی از خود بیشتر تلاش میکنند کمتر موفق میشوند و این موضوع باعث ایجاد چالش های همیشگی زنان با ساختار حاکم میباشد. زنان تحصیل کرده و آگاهی که در عصر ارتباطات با دنیای مدرن آشنا شده اند و خواهان یک زندگی در شان انسان قرن بیست و یک هستند اما به دلیل قوانین وساختارهای کهنه موجود همواره شاهد وجود درگیری های بسیار گسترده در زمینه گرفتن حق انتخاب پوشش و یا داشتن حقوق شهر وندی مانندحضور در ورزشگاهها و حتی دوچرخه سواری در سطح شهر و بسیار موضوعات پیش پا افتاده زندگی روزمره با انواع نیروهای حکومتی مانند گشتهای ارشاد و مراکز حراست در دانشگاهها و محیط های کار و اماکن عمومی هستیم.
وجود چنین وضعیتی باعث بروز انواع خشونت بر علیه زنان بوده است چرا که محیط اجتماعی تحت تاثیر قوانین و ساختارهای ضد زن حاکم نمیتواند امنیت را برای زندگی زنان در تمام عرصه های خانوادگی و اجتماعی تامین کند. منازعات خانوادگی  و دختران و زنانی که برای رهایی از خشونت خانگی از خانه فرار میکنند تا جایی که سن دختران فراری به 9 سال رسیده است وهمچنین  اذیت و آزار های خیابانی و آمار بالای تجاوز و و سواستفاده جنسی در محیط های کاری و قوانین نهادینه ای که زنان نمیتوانند برای فرزندانی که در نتیجه ازدواج با اتباع غیر ایرانی به دنیا آورده اند ثبت هویت کنند و در دادگاه های خانواده و ازدواج و طلاق و  هزاران معضل آشکار و پنهان زندگی زنان خشونت افسار گسیخته ای موج میزند.خشونتی که سالهاست بشریت برای محو آن مبارزه کرده است و به همین مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان به رسمیت شناخته شده است و باید شکاف ونابرابری  جنسیتی به عنوان ریشه های وجود خشونت علیه زنان از زندگی انسانها محو گردد.

شکاف و چالشی که  بین زنان جامعه ایران ومناسبات  حاکم موجود است هر روز عمیق تر شده به طوریکه از دید هیچ کدام از طرفین پنهان نمانده است واین چالش باید به نفع زنان و زندگی مدرن با استاندارد های شایسته قرن بیست و یک به پایان برسد و تمامی قوانین ضد زن و تبعیض آمیزحذف گردد و برابری بی قید و شرط زن و مرد به رسمیت شناخته شود.
مریم محمدی
29 آبان 95