به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

درباره اصلاحیه قانون کار

نویسنده: جلیل رحمانی

حدود 26 سال از اجرای قانون کار میگذرد قانونی که 60 درصد جمعیت کل کشور را در بر میگیرد ودومین قانون فراگیر بعد از قانون اساسی است.اما قانون کار در مرحله اصلاح قرار دارد . قانونی که یکطرف آن جامعه کارگری وطرف دیگر آن جامعه کارفرمایی است .با این که قانون کار واژه اصلاح را با خود به یدک میکشد اما به اعتقاد ما کارگران، لایحه فعلی ضد کارگری ودر جهت تخریب حقوق اولیه و بنیادین کارگران است وهدف از اصلاح قانون کار حذف حداقل قوانین حمایتی از جامعه کارگریست ..تغییرات لایحه قانون کار در دو دسته قرار خواهد گرفت :دسته اول تغییر در جهت ارزانسازی نیروی کار ودسته دوم بی ثبات سازی گروههای مزد بگیر .نکته تکان دهنده ای که در این لایحه قرار دارد این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی میکند .مثلا در مورد کارورزی شرط سن کار را حذف کرده اند کار کودکان مجاز شمرده شده به این ترتیب تمام دستاوردهای مدنی کارگران ایران وسالهای گذشته را زیر سوال میبرد واز طرف دیگر سقف سن 18 سال را جهت سن کار ،ازبین میبرد وبسیاری از نیروی کار در سن کار به عنوان کار آموز در معرض استثمار قرار میگیرند .کارگری که با یک قرار داد 1 ساله تنها امیدش این بود که حداقل تا 1 سال از نظر کار تامین است حالا در صورت اخراج شدنش تنها دلش به سنوات خوش خواهد بود کارگران هر روز تا شب برای تولیدات واقتصاد این مملکت زحمت میکشند وعرق میریزند و جالب اینجاست که تا کنون کوچکترین حمایتی از آنها نشده .لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را نا امن تر خواهد کرد .تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس نسبت به این لایحه تا حدودی نتیجه داد حداقل اجازه ندادن که مجلس تصویب کند.زیرا پیش از این تجمع وزیر کار صحبتهای در باره بازگشت این لایحه کرده بود اما سرانجام نائیب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاح لایحه قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کار گروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری و کار فرمائی ودولت فرستاده بود ..باعث تاسف است امروزه کارگران به جای این که به آینده وبهبود شرایطشان امید وار باشند آرزویشان این است که لایحه اصلاح قانون کار از بین برود به جای این که امیدوار باشند حداقل حقوق کارگران مانند بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری داشته باشد وآنها هم طعم رفاه را بچشند باید آرزو کنند شرایطشان از چیزی که هست بدتر نشود ما کارگران تمام انرژیمان قدرتمان بخش عظیمی از وقت وزندگیمان را برای تولید برای کار کارفرمایان گذاشته ایم و حق داریم که از خواسته های بر حق خود دفاع کنیم ..با اصلاح قانون کار دست کارفرمایان ،بازتر از همیشه خواهد شد .اخراج دسته جمعی کارگران وقراردادها را به 1 ماه وحتی به 1 روز بدون پرداخت حق هیچ گونه سنواتی  وتبدیل شدن کارگر به برده مطلق برای کار فرما ..  در طول مدت این چند سال میبینیم که حتی با وجود قانون کار فعلی کارگرانی هستند که اخراج شدند بیکار وزندانی شدند حتی بجای این که به خواست کارگران که خواهان کار بوده اند و پیگیر حقوق چند ماه معوقه خود بوده اند شلاق خورده اند واین پاداشی بوده از طرف کارفرمایان به کارگران .ما کارگران ایران خواستار برچیده شدن اصلاح قانون کار هستیم ..ما خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت وشرکتهای پیمانکاری و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری وقرارگرفتن تمام کارگران در زیر چتر قانون کار و افزایش دستمزدها هستیم .جلیل رحمانی 1395/10/21