به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

جواز کشتن انسان ها بعد از گرفتار کردن آنها به فقر و اعتیاد

نویسنده: جوانمير مرادي

مأموران شهرداری ها طی سال ها ثابت کرده اند که ظرفیت و استعداد بالائی در سرکوب و حتی کشتار کارگران، بیکاران، دستفروشان و بی خانمان های کارتن خواب و گورخواب و همین باعث شده تا آمرین سرکوب، از این نیروی کارآزموده و ورزیده طی چند ده سال در امر سرکوب و زورگوئی استفاده نمایند.

نیروهای انتظامی درمقابل مجتمع مس خاتون آباد کرمان به سوی کارگران بیکار شده که خواهان بازگشت به کار بودند شلیک می کنند و هادی ریاحی،جاویدی،مهدوی ومومنی را می کشند. در مقابل پالایشگاه بید بلند شهروئی بهبهان با شلیک مستقیم گلوله به جمعیت بیکاران جویای کار، مرتضی فرج نیا را به جرم تقاضای کار به قتل می رساند و سپس آمرین و عاملین قتل ها، دست دور گردن همدیگر انداخته وهمه چیز به خوشی و خرمی تمام می شود، غیر از خانواده های ریاحی، جاویدی، مهدوی، مؤمنی و فرج نیا که علاوه بر زانو غم  در بغل گرفتن به خاطر از دست دادن عزیزان و تنها نان آورانشان باید به عمری تباه و پر از درد و رنج و نداری با تبعات مخرب بیشمار بیاندیشند.

اما مأموران سد معبر شهرداری ها هنوز متوسل به بکار گیری اسلحه نشده اند ولی هر روز با مشت و لگد و چوب و چماق در همه شهرها به دستفروشان حمله می کنند، تنها سرمایه هایشان که بساط فروش به ارزش ۴۰، ۵۰ هزار تومان است را بعد از توهین و بی احترامی و ضرب وشتم لگد مال یا چپاول می کنند و کودکان شیشه شور سر چهار راه ها را جمع آوری و سپس به عنوان تنبیه موی سرشان را  می تراشند.کارگران کارواش دریا را ضرب وشتم میکنند ودرشهرفومن پیرزن دست فروش را کتک کاری میکنندو مدتی است که نشان داده اند دستی در کشتار نیز دارند. در تهران علی چراغی دستفروش را به قتل می رسانند، و چند روز پیش باز هم در تهران وحشیانه و قسی القلبانه کارتن خواب های بی پناه را با ماشین زیر می گیرند.

البته همه این وظایف (جنایت کارانه) را به خاطر زدودن زشتی از چهره شهر انجام می دهند! اما لطیف روحانی که پشت فرمان پورشه و دیگر ماشین های آنچنانی از دیدن این چهره های زشت آزرده خاطر می گردند، فراموش کرده اند که دزدی ها و اختلاس هائی که کرده اند و حقوق های نجومی و وامهای هزاران میلیاردی بی بازگشتی که گرفته اند و با آن ها شیک و پیک و آراسته با ماشنیهای چند صد میلیونی در خیابان ها جولان می دهند، حق این انسان هاست که امروز از نظر مبارکشان انسان به حساب نمی آیند و اینچنین وحشیانه توسط خدمتگذارانشان در شهرداری ها کشتار می گردند یا باید با بکار گیری طرح لطیفانه و رئوفانه عقیم سازی پیشنهاد شده توسط معاون امور زنان رئیس جمهور، بی نیاز به ریختن خون، نسلشان پاکسازی گردد

جوانمیر مرادی    ۱۱/۱۲/۹۵