به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آرشیو مقالات


سرکوب با حداقل دستمزد (محمد حسن پوره ( - )

اتحاد کارگر،معلم،پرستار، ضرورت عینی جنبش کارگری! ( رحمان گلچهره )

چانی زنی یا نمایشی دردناک برعلیه زندگی و معیشت ما کارگران ( پروین محمدی )

زنان کارگر و بردگی مدرن ( اسرین درکاله )

ساختار جامعه و خشونت علیه زنان ( تهمینه خسروی )

نگاه به دنیای من ( نسرین بهمن پور )

سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست ( جوانمير مرادي )

8 مارس و جنبش زنان ( تهمینه خسروی )

جواز کشتن انسان ها بعد از گرفتار کردن آنها به فقر و اعتیاد ( جوانمير مرادي )

مصاحبه با سایت خبری میدان در مورد مشکلات مسکن کارگران شرکت واحد ( حسن سعیدی )

باز انتشار (جنبش اشغال وال استریت، نطفه های جنبش خلع ید از خلع ید کنندگان) ( جعفر عظيم زاده )

باز انتشار (پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به دومین کنفرانس بین المللی کارگری لیبر استارت در استانبول ترکیه) ( جعفر عظيم زاده )

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض , تجربه زنان کارگر کره جنوبی ( هاله صفر زاده )

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار ( جعفر عظيم زاده )

آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند! ( جوانمير مرادي )

بازهم درباره حداقل دستمزد ( تهمینه خسروی )

حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار ( جعفر ابراهیمی )

زیر بار ستم نمی کنیم زندگی ( شاپور احساني راد )

نقش پیمانکاری ها درتعرض به مزد ومعیشت! ( رحمان گلچهره )

کسب نان به قیمت از دست دادن جان ( شاپور احساني راد )


صفحه اول | صفحه قبل | صفحه 1 | صفحه بعد | صفحه آخر