به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

پیام اتحادیه آزادکارگران ایران بمناسبت آغازسال نو میلادی

کارگران و مردم آزادیخواه ایران!

سال 2015 میلادی را بعنوان یکی از تلخ ترین سالهای اخیرهم به لحاظ شرایط وضعیت طبقه کارگرایران وهم درمقیاس جهانی بشریت، پشت سر میگذاریم.

سالی که درآن طبقه کارگرایران با یورشی برنامه ریزی شده روبرو بود:  از صدوربخشنامه های قضایی علیه اعتراضات و تجمعات اعتراضی کارگران  تا احضار و دستگیری و زندان فعالین ورهبران کارگران و معلمان درابعادی کم سابقه، تلاش برای تدوین قوانین ریاضت کشانانه در "برنامه ششم توسعه" بمنظور تحمیل بدترین شرایط وتنگناهای معیشتی، با هدف حل بحران اقتصادی بر گرده کارگران و مردم ایران ودر ادامه به گلوله بستن تجمع کارگران بیکارجویای کار درجنوب ایران.

 

ازطرفی سال گذشته میلادی برای کارگران ایران سالی مملو ازمقاومت و اعتراض و اعتصاب و تجمعات بی وقفه کارگری در مقابل موج بیسابقه اخراج و بیکاری و حقوق های معوقه و تعطیلی مراکز کار بود. واین در حالی ست که سونامی میلیونی کارگران بیکار با افقی تیره وتاریک همچنان جامعه را در بحرانی عمیق نگه داشته است.

در شرایط جهانی نیز سال 2015 با کشتار و ترور سیاه ترین دستجات سرمایه داری آغاز و با موج عظیم و بی سابقه سیل مهاجرت ها بصورت بحران عمیق انسانی ادامه یافت و با کشتار و جنگ و خونریزی (که کماکان ادامه دارد) به پایان تقویمی خود رسید.

اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن گرامیداشت واستقبال ازفرصت اندک شادی و سرورمیلیونی ناشی ازشروع  سال 2016 میلادی، برای پایان دادن به این شرایط زندگی غیرانسانی ومشقت باری که جامعه بشریت را زیر سلطه سرمایه جهانی به قهقرا برده و برای نیل به یک زندگی مرفه وانسانی برای کارگران، مصمم تر از هر زمانی تلاش خواهد کرد. 

اتحادیه آزاد کارگران ایران

10 دی 94

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 2/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com