به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به دبيرکل کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى

از طرف اتحاديه آزاد کارگران ايران
به خانم شارون بارو دبيرکل کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى ITUC
جناب دبيرکل
با درودهاى فراوان
همانگونه که جنابعالى در نامه به ILO با موضوع بروزرسانى شکايات ۲۵۰۸ و
۲۸۰۷ کميته آزاديهاى تشکل ها  CFA به تفصيل به پرونده همکار ما آقاى جعفرعظيم زاده دبيرهيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران اشاره نموده بوديد
ايشان در تاريخ هفدهم ابانماه ) ۸ نوامبر( جهت تحمل شش سال حبس در زنداناوين زندانى شد. اين در حاليست که شکايت ديگرى نيز از سوى دادسراى
شهرستان ساوه عليه ايشان در جريان است و ما جزئيات آن را نيز در نامه مورخه ۱۳ خرداد )۳ ژوئن( به خدمت جنابعالى ارائه داديم و بيم آن ميرود که حکم ديگرى نيز عليه ايشان صادر شده و مدت حبس اين همکار ما طولانى ترشود.
جميل محمدى از ديگر اعضاى هيئت مديره اتحاديه که همزمان با جعفر عظيم زاده بازداشت شده بود به سه سال و نيم حبس محکوم شده که امکان تائيد حکم و زندانى شدن ايشان نيز وجود دارد.
شاپور احسانى راد و پروين محمدى از ديگر اعضاى هيئت مديره اتحاديه نيز از سوى دادسراى شهرستان ساوه تحت پيگرد قضايى مى باشند و پرونده شکايت ازايشان نيز در جريان است.
آشکار است که نهادهاى امنيتى و قضايى در ايران ذره اى به زندگى و آزادى ما کارگران اهميتى نداده و نمى دهند که اينچنين با تشکيل پرونده هاى قضايى و زندانى کردن کارگران ; ما را از زندگى و فعاليت روزانه مان ساقط مى نمايند. چنين برخوردهايى فقط به اعضاى اتحاديه ما ختم نمى شود و
کارگران زياد ديگرى مورد تعرض قضايى قرار گرفته اند که به عنوان مٽال مى توان به صدور حکم ۹ سال زندان عليه محمود صالحى و احکام جديد بهنام ابراهيم زاده و رسول بداقى و ده ها مورد اينچنينى ديگر اشاره کرد.
جناب دبيرکل
با در نظر گرفتن مرگ شاهرخ زمانى در زندان ما به شدت نگران سلامت جعفرعظيم زاده در زندان مى باشيم و نيز نگرانى ما در موارد:
-
صدور حکم جديد عليه جعفر عظيم زاده توسط دادسراى ساوه
- تائيد محکوميت سه سال و نيم جميل محمدى و محبوس کردن وى
- برخورد قضايى باشاپور احسانى راد و پروين محمدى توسط دادسراى ساوه شدت گرفته است. لذا مؤکدا از شما درخواست داريم که از هر طريق ممکن ازمقامات مسئول در ايران بخواهيد که جهت پايان دادن به تعقيب قضايى همکاران ما و آزادى جعفر عظيم زاده سريعا اقدام نمايند و همچنين موارد مطروحه را در گزارش هاى آتى به سازمان جهانى کار مجددا لحاظ فرماييد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران

دوشنبه 25 آبان 94 (16 نوامبر 2015)

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 2/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com