به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

سعید رضایی: ‍ این کوچه بن بست نیست

هجوم نیروهای امنیتی به خانه جعفر عظیم زاده به عنوان نماد فعلی جنبش کارگری نشانگر چیست؟

به سبک مارتین هایدگر با سوال شروع میکنم.
جعفر عظیم زاده پس از 63روز اعتصاب غذای سخت و دردناک موقتا آزاد شد.
اما دردناک تر از آن اعتصاب غذای سخت،حمله به خانه ی اوست و تهدید فرزندش است.
هیچ قصوری از سوی حاکمان سر نزده.آنان خود به اهداف خود می اندیشند و خود ره خود را پیش گرفته اند.حاکمان به تام گرایی و تمامیت خواهی هر چه بیشتر قدرت خود می اندیشند و با ابزار مختلف سرکوب میکنند.
یکبار گلوله ها را بر سینه ها میکوبند و بار دگر طناب های دار را هم آغوش گردن ها میکنند.
یکبار به بند میکشند و بار دگر جان را به لب میرسانند تا فرد لب را ببندد تا جان او بی جان شود.
خواه ناخواه حاکم پایش را در کفش های سرکوب میگذارد و در پی حکومت مطلقه خود می دود.
قصور از سکوت و بی عملی مرگبار است.
همگان تئوریسین میشوند و استراتژی مقاومت مدنی را ارائه میدهند و وقتی به مرحله عملگرایی میرسد همگان تئوری تسامح و تساهل ارائه میدهند که آن هم نه به تعریف حقیقی و کلاسیک آن،بلکه به این تعریف که دست ها را بالا بریم تا عبدی ها و عظیم زاده ها را به بند بکشند و ما دستان خانواده آنها را بوسه زنیم و قل و زنجیرها دست های آنان را.
خواه ناخواه صنف ها برند محور هستند و این ضعف صنف ها هستند که البته دالش سرکوب و موانعیست که حکومت بر راه صنف ها قرار میدهد.
افراد اندکی در لایه های فوقانی صنف ها هزینه ها و ایستادگی ها را به جان میخرند و اما دگران در سکوت مطلقه خود راه را هموارتر میکنند تا حاکمان قدرت مطلقه(بیش از پیش)خود را بسازند.
نیچه میگوید سعادت با مبارزه بر روی زمین مستقر میشود.
صرف نظر از نزاع در باب متافیزیک(که کنایه ی نیچه به جهان دگر است)،این جمله را وقتی در کتاب حکمت شادان نیچه خواندم به ناگه یاد جعفر عظیم زاده برایم تداعی گشت.
گویی واژه مبارزه با نام جعفر عجین گشته است.
نمیدانم چرا هر بار واژه مبارزه به چشمانم میخورد یا به گوشم میرسد،نام جعفر عظیم زاده در یادم و دو تصویر از او در روبروی چشمانم کشیده میشود.
یک تصویر در دوران اعتصاب غذا و یک تصویر در دوران بعد از اعتصاب غذا.
نه.قصور از حکومت نیست و من و ما مقصر اصلی این تاختن اسب نانجیبانیم.

یک دست آوازی ندارد نازنینم
ما خامشان این دست های بی دهانیم

پ ن:عکس مربوط به کوچه ای در گیلان است که بن بست نیست.

(سعید رضایی)

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 2/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com