به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بمناسبت آغازسال نو میلادی

کارگران و مردم آزادیخواه ایران!
سال 2016 میلادی و 4 - 5 سال منتهی به آن را میتوان بعنوان یکی از تلخ ترین دوران های تاریخ معاصر به لحاظ شرایط زیست و کار طبقه کارگر، هم در ایران و هم در مقیاس جهانی نام برد.
تعرض نهادهای امنیتی و قوه قضائیه  در اشکال و ظرفیت های مختلف به اعتراضات کارگری،  احضار و دستگیری و زندان فعالین کارگری و معلمان درابعادی کم سابقه، تلاش برای تدوین قوانین ریاضت کشانانه در "برنامه ششم توسعه" و در راس آن لایحه ضدکارگری "اصلاح قانون کار" بمنظورتحمیل بدترین شرایط و تنگناهای معیشتی  با هدف سر ریز کردن بار بحران اقتصادی بر گرده کارگران و پائین آوردن سطح زندگی و معیشت عمومی جامعه، تنها زوایایی از مصائب و مشقات  بی پایانی است که در طول سال گذشته بر علیه طبقه کارگر جریان داشت.
ازطرفی، سال گذشته میلادی برای کارگران ایران سالی مملو ازمقاومت، اعتراض، اعتصاب و تجمعات بی وقفه در مقابل موج بیسابقه اخراج و بیکاری سازی، حقوق های معوقه و تعطیلی مراکز کار بود. این در حالیست که سونامی میلیونی کارگران بیکار با افقی تیره و تار همچنان جامعه را در بحرانی عمیق نگه داشته است.
همچنین مقاومت و تعرض جنبشهای اجتماعی و فعالین مدنی در سال گذشته با برملا شدن اختلاسهای میلیاردی، فیش های حقوقی نجومی، رانت های حکومتی و سایر موارد ستم و پایمال شدن حقوق طبیعی شهروندان، به یمن وجود شبکه های اجتماعی ابعاد بسیار گسترده ای بخود گرفت و دولت و مجلس و قوه قضائیه را تحت فشار فزاینده ای قرار داد.
در ابعاد جهانی نیز سال 2016 همچون سال گذشته با کشتار و ترور سیاه ترین دستجات و دول  ارتجاعی  در منطقه خاورمیانه آغاز و با موج عظیم و بی سابقه سیل مهاجرت ها بصورت بحران عمیق انسانی ادامه یافت و با کشتار و جنگ و خونریزی  به پایان تقویمی خود رسید. کشتار و جنگ و جنایتی که برای پایان آن، هیچ روزنه ای جز دخالت و به میدان آمدن طبقه کارگر جهانی و بشریت متمدن که با راهپیمائی هزاران نفره از اروپا به سمت حلب در حال تولد است وجود ندارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک سال نو میلادی  و استقبال ازفرصت محدودی که برای شادی میلیونها انسان با آغاز سال 2017 فراهم آمده است، خود را همدوش و همراه مردم سوریه، افغانستان، لیبی، یمن و عراق برای پایان دادن به جنگ و کشتار در این کشورها میداند و بدینوسیله همبستگی خود را با آنان برای برپائی جامعه ای عاری از جنگ و جنایت و نیل به یک زندگی مرفه و امن اعلام میدارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – یازده دی ماه 1395

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com