به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

معدن ذغال سنگ زمستان یورت آذر شهر بر سر کارگران معدن آوار شد!

نویسنده رحمان گلچهره
کارگران مدفون شدند!

خبر آنچنان تکان دهنده است که انسان بهت زده میشود،چه فاجعه ای!!

 

این چه فجایع نفرت انگیز پی در پی است!
بازهم دفن ده ها کارگر زیر آوار معدن. هنوز دفن ده ها انسان زیر آوار پلاسکو، مرگ ده ها انسان زیر امواج سیل، از کشتار و مدفون شدن کولبران تا سوختن محصلین شین آباد وکودکان کار، وحوادث همیشگی در محیط های کار، سیمای قربانی شدن های انسانها در پیشگاه منافع سرمایه ست.
مرگ و باز هم مرگ انسان در این سرزمین . این نیز دیگر یک حادثه نیست، تقدیر یک سهل انگاری هم نیست، این یک جنایت است، یک کشتار دست جمعی از کارگران!
اینکه کارگر،معلم و پرستار و.....،خواست حقوق معوقه اش را،اعتراض به بیکاری اش را،نخواستن فقر و معیشت و تخریب هویت انسانی اش را، با قشون سرکوب،با شلاق وزندان ویا همانند معدنچیان زمستان آزاد شهری در کسب لقمه ای نان به گرو کشیده شده چندین ماهه اش این چنین رها وقربانی شده ، پاسخ میگیرد.
اینکه شهردار و استاندار، وکیل و وزیر، قاضی و.........، در نهایت بیشرمی و رذالت با حادثه توصیف کردن این همه جنایات و کماکان با مقصر جلوه دادن خود قربانیان وکارگران، راست راست راه میروند ،در حاشیه کدام پوشش امنیتی و حمایت قانونی ست!
سرمایه برای نوشداروی پس از فاجعه ، در پاسخ به خشم ونفرت مردم، به سبک و روش همیشگی ، وزرایش را به منطقه میفرستد تا  بعنوان مرجعی بیطرف، خودرا از مسئولیت چنین فاجعه ای برهاند.
این کثیف ترین و نفرت آورترین مناسبات اقتصادی،اجتماعی در حفظ بقاء  وتداوم بنبان های حاکمیت نظام سرمایه داری  در ایران است که مجریان،متولیان و مدافعانشان زیر چتر حمایتی ضد انسانی ترین قوانین اجتماعی و با قانون کار ضدکارگری ، در عریان ترین اشکال کمی وکیفی استثمار،با دستمزدها و معیشت پائین تر از حد فقروفلاکت،با سود جستن از وسیع ترین لشکر کارمزدی آماده کار، با رسمیت دادن کار کودکان ونابرابری کار زنان و خارج کردن هزینه ایمن سازی محیط کار از فرایندهای اقتصادی سودآور، سرمایه دائما" تلاش دارد به موازات متوحشانه ترین سرکوب و تیغ کشی، وبا پتانسیل حداکثر ظرفیت اعمال بربریت در ایران، با خون و چرک وکثافت ، روبروی انسانیت قد علم کند!
دفن کارگران معدن زمستان یورت استان گلستان یک کشتار جمعی ست!
باید تمام مسئولین و نهادهای مرتبط با چنین کشتاری محاکمه شوند!
این جنایات قانون مندشده علیه کارگران، از سوی طبقه کارگر ایران بی پاسخ نخواهد ماند!

 

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com