به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

لینک سخنان جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعلام همبستگی با اسماعیل عبدی https://youtu.be/Zfwf9a5bUU4


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com