به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

کمپین خواست آزادی آقای اسماعیل عبدی به 12000 نفر رسید

مجموع امضاها

برای درخواست آزادی
آقای اسماعیل عبدی

امروز  ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۶ ساعت  ۱۶۰۰

 ۱۲۰۰۰ نفر می باشد

کمپین با شدت تمام ادامه دارد

اسماعیل عبدی از ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۶ در اعتصاب غذا است . نگذاریم عبدی در زندان و در اعتصاب غذا نابود شود و بعد افسوس بخوریم و به سرمان بزنیم یا او را شهید اعلام کنیم

کمپین با شدت تمام ادامه دارد

سپاس فراوان از همبستگی ، همت و غیرت شما فرهیختگان

ای کسانی که در قید نانید اگر عبدی ها نباشند نانی نیز برای شما نخواهد بود .

به امید آگاهی ، شجاعت ، و قدر و قیمت بالا بر دیگر معلمان بزرگوار

لینک درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی ، دبیر ریاضی ، استاد شطرنج ، فعال صنفی معلمان و دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران ( مرکزیت تهران )
https://goo.gl/forms/9ZI79021z3FU4Dag1

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com