به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

علی نجاتی توسط شعبه یکم دادگاه اجرای احکام دادگستری اندیمشک برای تحمل شش ماه حبس احضار شد

علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه دوم شهریور توسط شعبه یکم اجرای احکام دادگستری اندیمشک، احضار شد 

نجاتی در سال 94 با مراجعه نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه به منزل وی دستگیر و به بازداشتگاه سپاه شوش و سپس سپاه اندیمشک برده شد و بعد از طی کردن دوران بازداشت و بازجویی توسط اطلاعات سپاه که بمدت 15روز در انفرادی این نهاد صورت گرفت به زندان کارون منتقل شد.

نجاتی مجددا توسط دادگاه انقلاب دزفول احضار و تفهیم اتهام شد و با وثیقه 100میلیون تومانی آزاد شد و دیروز  دوم شهریور ماه برای تحمل شش ماه حبس احضار شد .

صدور شش ماه حکم علیه علی نجاتی و احضار او به زندان در شرایطی صورت گرفته است که این فعال شناخته شده جنبش کارگری ایران دچار بیماری قلبی است و یکبار عمل جراحی قلب انجام داده است و  تحمل زندان برای او خطرات جبران ناپذیری دارد.

اتهاماتی که علی نجاتی در رابطه با محکومیت شش ماهه اش وارد کرده اند عبارتند از:  1 - ارتباط با فعالین خارج از کشور 2- فعال کردن جنبش کارگری در شمال خوزستان 3 -برگزاری مراسم اول ماه مه و 8مارس 4-دایرکردن کتابخانه مادر در اندیمشک و برگزاری جلسات هفتگی سندیکای هفت تپه

این فعال کارگری در سال  88 نیز به دلیل فعالیت های صنفی  به شش ماه حبس و مجددا در سال 1390 به یکسال زندان محکوم شد که این مدت را در زندان فجر دزفول گذراند.

همچنین در سال 91 در شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام خواندن آهنگ لری«دایه دایه وقت جنگه»پرونده ایی برای نجاتی مفتوح شد که با قید کفالت آزاد شدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم شهریور ماه 1396


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 29/6/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com