به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

توقف موقت دستورالعمل وزارت کار در مورد طرح طبقه بندی مشاغل

توسط دیوان عدالت اداری

در حالی که همه منتظر بودند تا شرکت مخابرات طرح طبقه بندی را اجرا کند حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف آن از راه رسید.
مخابرات ما- در شروع شش ماهه دوم سال، خبری از راه رسیده است که تمامی معادلات خبری را بهم میزند!
دیوان عدالت اداری طی حکمی دستور توقف موقت اجرای بندهای ۲و ۴و ۵ از دستور العمل اداری شماره ۱۸۴۵۸۳ بتاریخ ۱ /۱۰ /۹۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد.

در این حکم که بر اساس شکایت مخابرات منطقه آذربایجان غربی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونت جبران کار این وزارتخانه صادر شده است می خوانید که از آنجا اجرای رای  معترض عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر بوده و از طرفی ضرورت و فوریت موضوع محرز و مسلم است بنابراین دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای ۲و ۴و ۵ دستورالعمل فوق صادر گردیده است.از طرفی دستور موقت صادر تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت و یا صدور قرار اسقاط و یا ابطال و یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.

در انتها تاکید شده “این قرار قطعی است.”

اما  بندهای ۲و ۴و ۵ از دستور العمل اداری شماره ۱۸۴۵۸۳ بتاریخ ۱ /۱۰ /۹۵ چیست؟

در بند ۲ آمده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما برای پیمانکار الزامی است .

در بند ۴ آمده است کارفرما باید قرارداد خود را با پیمانکار بنحوی منعقد نماید که طرح طبقه بندی کارفرما را اجرا کند.

بند ۵ نیز بر تبعیت پیمانکار  از طرح طبقه بندی و جدول مزدی کارفرما تاکید میکند.

هر سه بند فوق برای بستن مسیر پیمانکار و کارفرما از دور زدن این قانون است اما اینک اصل این قانون بنابر حکم دیوان عدالت اداری متوقف شده است.

در عکس زیر اصل حکم را مشاهده می کنید.


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/7/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com