به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آرشیو اخبار


سهم روستاییان از معدن آق‌دره: بیکاری و آلودگی

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 1 تیر 96

سومین روز اعتراض کارکنان بخش خصوصی مخابراتِ مشهد، جلوگیری از ورود ۳۰ کارگر «نی شکر هفت تپه» به کارخانه، تجمع کارگران نوردوپروفیل ساوه و...

اعتصاب یکپارچه پرسنل شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد دومین روز خود را پشت سر گذاشت

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای رونامه ها 31 خرداد 96

تاخیر 14 ماهه دستمزد و کارانه اساتید پزشکی شیراز، ادامه سرگردانی کارگران اخراجی آذر آب اراک ، شمار رو به افزایش کارگران مسموم شده در فاز 13 کنگان و...

با پایان اعتصاب کارگران شاغل،اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه ادامه دارد

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 30 خرداد 96

پرداخت یک ماه از مطالبات کارگران نی‌شکر هفت تپه ، تجمع کارگران شرکتی شهرداری زاهدان، تجمع کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد و...

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 29 خرداد 96

خاتمه تجمع کارکنان مترو تهران با وعده‌ کارفرما ، سومین روز تجمع کارگران منطقه دو شهرداری اهواز، اخراج۲۲ کارگر آذر آب اراک وتجمع هرروزه آنان و...

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز پیاپی خود شد

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: در هفت تپه چه میگذرد؟

 بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرو توهین های بی اساس جناب نوبخت به معلمان

نیروهای انتظامی وحراست متقاضیان کار روستاي آق‌دره وسطي را مورد ضرب وشتم قراردادند!

محمد حسن پوره : معلم ،کارگر است؟؟؟

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 28 خرداد 96

دومین روز تجمع کارگران شهرداری منطقه دو اهواز ، تجمع کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران، عدم پرداخت پاداش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و...

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی خلف وعده کارفرما، اعتصاب و تجمع خود را از سر گرفتند

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 27 خرداد 96

تجمع کارگران پیمانی فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز ، برگزاری مراسم سومین روز درگذشت کارگر بافقی، حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە و...

سفره منهای گوشت!

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 25 خرداد 96

ادامه اعتراض “کاسپینی‌ها”،تجمع کارگران آجرماشینی فدک در مقابل فرمانداری گلوگاه،گزارشی تکان دهنده درباره حادثه جان باختن کارگرجوان معدن کوشک بافق و...

اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در شرکت نیشکر هفته تپه

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 24 خرداد 96

دومین روز اعتراض کارگران منطقه هشت شهرداری اهواز ،دومین روزاعتراض کارگران معدن پابدانا جنوبی ، تجمع اعتراضی کارگران قند ممسنی و...

بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک


صفحه اول | صفحه قبل | صفحه 1 | صفحه بعد | صفحه آخر