به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

آرشیو اخبار


فراخوان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به تجمع در مقابل وزارت کار در حمایت از رضا شهابی 

واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده آزاد باید گردند

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 1 مهر 96

تجمع کارگران هپکو مقابل استانداری استان مرکزی ، نامه بیش از 300 فعال اجتماعی در اعتراض به جمع‌آوری کودکان کار ،خاتمه اعتراض کارگران آذرآب و...

شاپور احسانی راد  : یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه  کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 28 و 29 و 30 شهریور

همبستگی کارگران کارخانه ایرالکو اراک( شرکت آلومینیم سازی ایران) با کارگران آذرآب وهپکو،از سرگیری اعتصاب واعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ،تجمع اعتراضی کارگران شرکت اویکوفازدرفاز20و21پارس جنوبی و...

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حمله وحشیانه نیروهای گارد ویژه به کارگران آذر آب و هپکو - ننگ بر ستمگران، ننگ بر سرکوبگران

واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید به فوریت آزاد شوند

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 26 و27  شهریور 96

ادامهاعتراض کارگران معدن طزره ، سقوط یک کولبر از پرتگاه در منطقه مرزیِ خوی، اخراج پرستار بیمارستان آیت الله نبوی دزفول ،اقدام به خودکشی  دو کارگر و...

بیانیه مشترک14تشکل و نهاد صنفی در حمایت از کارگران کولبر

گزارشی درباره وضعیت دردناک110کارگربیکارشده

کارخانه آجرماشینی گنبد در آزادشهر

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 25 شهریور 96

ادامه اعتصاب کارگران سیمان کارون، گزارشی درباره پایان تجمع دوروزه کارگزاران مخابرات روستایی کشوردرپایتخت و...

محمود بهشتی لنگرودی کیست؟

بازداشت وزندانی کردن محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان  را قویا محکوم می کنیم

خواهان آزادی فوری محمود بهشتی شویم

هیچ قدرت سرکوبی، ما کارگران و معلمان و توده های زحمتکش مردم ایران را وادار به تمکین به شرایط مصیبت بار موجود نخواهد کرد

بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران درباره بازداشت محمود بهشتی لنگرودی در آستانه آغاز سال تحصیلی

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 21 و 22 شهریور 96

اعتراض رانندگان خطوط تندرو شرکت واحد برای آزادی رضا شهابی ،تجمع کارگران نگهداری شبکه کابل هوایی و تلفن ثابت اهواز،تجمع کارگران فولاد صدر لرستان و... 

اخبار کارگری از دیگر سایتها - از لا به لای روزنامه ها 20 شهریور 96

دوین روز تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور ، پرداخت بخشی از معوقات کارگران نیشکر هفت تپه ، اعتراض ناجیان غریق دریا در رودسر و...

کارگر پارس خودرو برای رسیدن به سرویس شرکت جانش را گذاشت

نقدی بر طرح «کاج»؛ کارورزی یا بیگارورزی؟


صفحه اول | صفحه قبل | صفحه 1 | صفحه بعد | صفحه آخر